Marketer product banner

 پیش از کامل کردن فرم ذیل شرایط عمومی مرتبط با همکاری بازاریابی را به دقت مطالعه نمایید و چنانجه موردنظرتان بود مبادرت به پرکردن فرم نمایید.

شرایط عمومی حاکم بر شرایط، روابط و نوع همکاری بازاریابی :

1- برخورداری از روابط عمومی قوی و توانمند در معرفی محصولات مبین نت به جامعه هدف.

2- برخورداری از دانش مرتبط با حوزه بازاریابی و یا در غیر اینصورت برخوردار از تجربه مفید اجرایی دراین بخش.

3- آشنا با هدف گذاری و توانمند در جهت تحقق اهداف کمی و کیفی.

4- آشنایی جزئی با ساختار اینترنت و کارکرد آن و همچنین توانایی یادگیری آموزش های مرتبط با دانش فنی این بخش جهت معرفی بهتر محصولات.

5- توانایی تحقق تارگت های تعینی ماهیانه به منظور حفظ جایگاه ناحیه ای یا منطه ای بازاریابی.

6- دارای برنامه قابل ارائه کوتاه مدت و میان مدت جهت عرضه محصولات.

7- نوع روابط حاکم بر قرارداد بازاریابی، پیمانکاری بوده و براساس برون سپاری خدمات بازاریابی از ناحیه شرکت سپرده می شود و مشمول قوانین مرتبط با قانون کار و یا ورابط استخدامی و خادم و مخدومی نمی باشد.

8- پرداخت هزینه ها و حق پیمان دوره های ماهیانه براساس حداقل تارگت های تعینی می باشدو به شرط تحقق اهداف بالاتر در نظر گرفته شد مشمول کارمزدهای پلکانی در هر نوع محصول خواهد بود.

9- درحال حاضر میزان حداقل حق پیمان بازیابی برای هرمحصول کامل در پایین ترین پلکان 75 هزار تومان و حداکثر هرمحصول کامل در بالاترین پلکان 150 هزارتومان می باشد.

10- در دوره های فصلی براساساس تحقق تارگت های تعیینی و یا بالاتر از آن مشمول پاداش های مرتبط خواهد بود.

11- در صورت فعالیت بازاریاب بعنوان عامل نصب، طرف پیمان از هردو درامد بهرهمند خواهد بود.

12- دستمزد نصب هر مودم در حال حاضر در حداقل 90 هزار تومان در صورت فعالسازی در محل کارشناس و  175 هزار تومان به شرط حضور کارشناس در محل نشانی مشترک و تحویل مودم بصورت حضور در محل مشترک می باشد.

13- فعالیت نصب مشمول قوانین و قواعد و ارتباطات مربوط به خود می باشد که در بخش جذب کارشناسان نصب به آن پرداخته شده و قابل مطالعه می باشد.

14- پرداخت حق نصب بصورت موردی بوده و هزینه عیناً از مشتریان دریافت می گردد و ارتباطی با تحقق تارگت یا کارمزد بازاریابی و پرداخت ماهیانه ان ندارد.

توجه: پر کردن فیلد توضیحات برای متقاضیان همکاری الزامی است. پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از تاخیر در بررسی و طولانی‌شدن پروسه بررسی توسط همکاران ما حتما موارد زیر را در این بخش وارد کنید.

      • شرح مختصر سوابق کاری و تخصصی شما
      • شرح مختصر میزان تحصیلات شما

۲. همکاران ما پس از انجام بررسی‌های لازم از طریق ایمیل یا تلفن با شما در تماس خواهند بود.