شما می توانید بطور مستقیم از مدارک خود عکسبرداری نموده یا فایل موجود در حافظه دستگاه خود را ارسال نمایید.

برای این کار کافی ست تا از دکمه های زیر استفاده نمایید.

درپایان کلید ارسال را بزنید.

آپلود مدارک

آپلود مدارک یا مستندات
  • فقط حروف فارسی
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.